B-VCA / Vol VCA (leidinggevende) / VIL-VCU (intercedent) 

De Arbowet stelt regels rondom veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. In het kader van deze regelingen dienen werkgevers ervoor te zorgen dat werknemers voorlichting krijgen over gevaren en risico’s in en rondom de werkplek. Naast bedrijven in de (petro-) chemie hanteren steeds meer bedrijven in andere bedrijfstakken het certificaat Basisveiligheid (B-VCA) en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) als norm voor het eigen personeel en dat van onderaannemers die werkzaam zijn op hun terrein.

B-VCA / Vol VCA (leidinggevende) / VIL-VCU (intercedent) 

De Arbowet stelt regels rondom veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. In het kader van deze regelingen dienen werkgevers ervoor te zorgen dat werknemers voorlichting krijgen over gevaren en risico’s in en rondom de werkplek. Naast bedrijven in de (petro-) chemie hanteren steeds meer bedrijven in andere bedrijfstakken het certificaat Basisveiligheid (B-VCA) en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) als norm voor het eigen personeel en dat van onderaannemers die werkzaam zijn op hun terrein.

Doel: Kennis opdoen van wet- en regelgeving en basisvaardigheden op het gebied van veiligheid, het inzicht verkrijgen om een veiligere werksituatie voor zichzelf en andere te bewerkstelligen.
Doelgroep:
B-VCA: is bestemd voor operationele medewerkers die werkzaam zijn in de techniek, industrie en in de bouw bij bedrijven die VCA gecertificeerd zijn.
VOL-VCA: is bestemd voor leidinggevenden van operationele medewerkers die in hun functie te maken hebben met het uitvoeren en handhaven van maatregelen gericht op veilige werkomstandigheden.
VIL-VCU: is bestemd voor intercedenten en leidinggevenden van VCU gecertificeerde uitzendorganisaties en uitzendorganisaties die personeel leveren aan VCA gecertificeerde bedrijven.
Duur: 1-daagse opleiding (klassikaal) of examenmoment
Opleiding:
Klassikaal: theorieles inclusief examen.
E-learning: thuisstudie inclusief examen op locatie te Hoogvliet.
Certificering: EBVN – geldigheidsduur 10 jaar.
Locatie:  PortLinq Opleidingen – Shannonweg 15 – 3197 LG Botlek Rotterdam of In-Company dit wil zeggen op de locatie van de werkgever/klant
Bijzonderheden: Deze opleiding wordt klassikaal en via E-learning aangeboden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud:

  • Arbowetgeving en veiligheidsregels
  • Veilig werken, overleg en inspecties
  • Preventie
  • Werkplek
  • PBM’s
  • Arbeidsmiddelen
  • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
  • Gevaarlijke stoffen
  • Elektriciteit en straling
  • Brand en explosie
  • Ongevallen
  • Noodsituaties

Een greep uit ons trainingsaanbod