Skip to main content

B-VCA / Vol VCA (leidinggevende) / VIL-VCU (intercedent) 

De Arbowet stelt regels rondom veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. In het kader van deze regelingen dienen werkgevers ervoor te zorgen dat werknemers voorlichting krijgen over gevaren en risico’s in en rondom de werkplek. Naast bedrijven in de (Petro-) chemie hanteren steeds meer bedrijven in andere bedrijfstakken het certificaat Basisveiligheid B-VCA en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA als norm voor het eigen personeel en dat van onderaannemers die werkzaam zijn op hun terrein.

B-VCA / Vol VCA (leidinggevende) / VIL-VCU (intercedent) 

De Arbowet stelt regels rondom veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. In het kader van deze regelingen dienen werkgevers ervoor te zorgen dat werknemers voorlichting krijgen over gevaren en risico’s in en rondom de werkplek. Naast bedrijven in de (Petro-) chemie hanteren steeds meer bedrijven in andere bedrijfstakken het certificaat Basisveiligheid B-VCA en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA als norm voor het eigen personeel en dat van onderaannemers die werkzaam zijn op hun terrein.

Doel van deze opleiding: Kennis opdoen van wet- en regelgeving en basisvaardigheden op het gebied van veiligheid, het inzicht verkrijgen om een veiligere werksituatie voor zichzelf en andere te bewerkstelligen.
Doelgroep:
B-VCA: is bestemd voor operationele medewerkers die werkzaam zijn in de techniek, industrie en in de bouw bij bedrijven die VCA gecertificeerd zijn.
VOL-VCA: is bestemd voor leidinggevenden van operationele medewerkers die in hun functie te maken hebben met het uitvoeren en handhaven van maatregelen gericht op veilige werkomstandigheden.
VIL-VCU: is bestemd voor intercedenten en leidinggevenden van VCU gecertificeerde uitzendorganisaties en uitzendorganisaties die personeel leveren aan VCA gecertificeerde bedrijven.

Duur: 1-daagse opleiding (klassikaal) of E-Learning/lesboek met alleen een examenmoment.
Opleiding: Klassikaal (theorieles inclusief examen) of E-learning/lesboek (thuisstudie inclusief examen op locatie te Hoogvliet).
Certificering: SSVV – geldigheidsduur 10 jaar.
Locatie: Portlinq Opleidingen – Shannonweg 15 te Botlek Rotterdam. Deze opleiding kunnen wij ook op een locatie van de opdrachtgever verzorgen (In-company).
Bijzonderheden: Deze opleiding wordt klassikaal en via E-learning aangeboden.

Cursusinhoud:

  • Arbowetgeving en veiligheidsregels
  • Veilig werken, overleg en inspecties
  • Preventie
  • Werkplek
  • PBM’s
  • Arbeidsmiddelen
  • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
  • Gevaarlijke stoffen
  • Elektriciteit en straling
  • Brand en explosie gevaar
  • Ongevallen
  • Noodsituaties

Een greep uit ons trainingsaanbod